سلام سلام ما اومدیم

سلام به همه دوستان گل نازنینم

از این پس با مطالب جدید در خدمتتون خواهم بود۰۶ تیر ۹۵ ، ۱۶:۲۳ ۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید حسینی

خوشت نمیــ ـاـב از وبـم

خوشت نمیــ ـاـב از وبـم  
خیـــ ـلے شیڪــ ـو مجلـωــــے گورتــ ـو گُم ڪُن  

اگرم خوشت اومدی 

میآے اینجا نظـــر یاـבت نــ ـرہ .
.. 

بـہ هیچ وجـہ خُصوصے نذآر...

لآزم نبآشــــہ تاییــ ــــב نمیشـہ ...  

شآخ نشــــــو ...
بے معرفتے ڪنیو ωـر نزنے بهـــــم  
 شـــوت میــــشے بیــــــــرون ... 
وبم مخاطب خاص نـבارہ 

 ✘واـωـــــــہ בلــــــہ خوבمـہ 
...

هرڪـωـیو ڪـہ بخوام  
 
 م*ی*ل*ی*ن*ڪ*م*و اینڪــــہ 

لینڪ شـבے جز בڪوراـωـیون وبــــم نبـــآش 
✘✘   من عصآب دارما ولی  وقت گذاشتن برا بعضی هااااااا...

حرومه حروم...!


۰

همه دنبالش باشن

۰۷ بهمن ۹۴ ، ۱۸:۴۹ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گیسو

بعضی وقتا ......... مجبوری........✘.. بعضـــــﮯ وقتـــ ـ ــا مـجـبـورے تو فضاے بغضتــــــ بـخنـבے...בلتـــــ بگیرهـ ولـــــے בلـگـیرے نکنـــــے...


شاکـــے بشــے ولـــے شکایتـــــ نکنـــے...


گریـﮧ کنے اما نـבֿارے اشکاتـــــ پیـבا شـטּ...


خیـــ ـ ـــلے چـیـزارو بـبـیـنے ولــے نـבیــבش بـگیـرے...


خیلــے حـرفـارو بـشـنـوے ولی نشنیـבهـ بـگـیـرے!


خیلے ـها בلتـــــو بشکنـטּ ...


و تــــــو فقــــط سکوتـــــ کنــے✘.....


همیـــטּ


چــه لــَحظـه ے دردآوریــه ...

اون لـَحــظه کـه میپـُرسـه خوبــے ؟

پـَنـج خـَط تـایپ میکـُنے ولــے بجـاے

" Enter "

هــَمـه روپـاکـــ میکـُنـے ومینـِویسـے خوبـَم ... تـوچــطورے 


@ ما خاصیم @  


 مخاطب خاص نداریم 


$ ولی مااااااااااااااا دورمون$

 

کلی رفیق (آس)داریم 


 به سلامتی تک تکتوووووووونپسرجون!
دختر وَرَق نیست بُرِش بزنی !


 

سوزن پرگار نیست دورِش بزنی !


نوکرت نیست سرش غـُر بزنی !


دختر جُونه ، میخوایش باس خواهش کنی !حَرفِش حَرفه ، نباس امتحانِش کنی !


اگه ناراحته سعی نکن ، تو نمیتونی آرومِش کنی !دَر ِقلبش که روت بسته شد ، عمرا بتونی بازش کنی !بیخودیَم زور نزن ، نمیتونی با عجیجمات خوابش کنی!نیستیم !


به دنیا می آییم...


عکس ِ یک نفره می گیریم !


بزرگ می شویم ،


عکس ِ دو نفره می گیریم !


پیر می شویم ،


عکس ِ یک نفره می گیریم …


و بعد...


دوباره باز نیستیم ...

ﺍﻭﻣﺪﯾﻢ فضا مجازی:


√ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﻦﻭ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻫﻢ ﺍﺻﻦ ﺟﺰﻭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﺎﻩ ﻧﯿﺴﺘﻦ!!!√


√ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻﻥ ﻭ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱﻧﯿﺴﺘﻦ


ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺍﺻﻦ ﺟﺰﻭ ﻫﯿﭻ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻧﯿﺴﺘﻦ√


√ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎﻫﺎ ﺭﻭ ﺩﻭست ﺩﺍﺭﻥ ﻭ ﻭﺍﺳﺸﻮﻥ ﺟﻮﻥ ﻣﯿﺪن


ﻭ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺍﺻﻦ√


√ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻫﻤﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﺩﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺎ ﻧﻤﯿﺪﻥ


ﻭ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﻼﺳﻦ ﺍﺻﻦ ﺩﺧﺘﺮﻧﯿﺴﺘﻦ√


√ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﭘﺴﺮﺍ ﻫﻤﻪ ﻏﯿﺮﺗﯿﻦ ﺭﻭ ﻧﺎﻣﻮﺳﺸﻮﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻭﻓﺎﻥ


ﻭ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻭ ﺑﺮﺍ خوش گذرونی ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻦ ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺴﺘﻦ√


√ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﺍﺭﻭ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻥ


ﻭ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﺭﻭ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺍﺻﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻥ√


√ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻓﮑﺮﻥ ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ...√


×ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ...×


×ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺭﻭ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ×


×ﯾﮑﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﯿﺎﯾﻢ×


ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ


ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺍﻭﻥ ﮐﭙﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭﺍﻗﻌﯿﺘﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮﻧﻪ؟؟؟×چه دنیای ست این دنیای مجازی!

مجازی است و درعین حال مملو از انسان های واقعی

اما….

خنده هامان ، شکلک ..

گریه هامان شکلک…

وخودمان تنها یک عکس…

بی صدا حرف می زنیم..!

بی صدا فریاد می زنیم…!

بی صدا زار می زنیم …!

وبی صدا می شکنیم!

گاهی ندیده رفاقت می کنیم….

و بعضی ازاوقات چه پایبند است این رفاقت 
شیـــــــــرین


۲۷ خرداد ۹۵ ، ۱۶:۲۸ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید حسینی

عنوان دومین مطلب آزمایشی من

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

۲۷ خرداد ۹۵ ، ۱۶:۲۷ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید حسینی

عنوان اولین مطلب آزمایشی من

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

۲۷ خرداد ۹۵ ، ۱۶:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سعید حسینی